Voor ouders

Bij De Horizon zijn ouders voor ons een belangrijke partner. Wij hebben als school namelijk een gemeenschappelijk doel: onze kinderen zo optimaal mogelijk laten ontwikkelen. Dat doen we samen met ouders, ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelij...

Lees verder

Verlof aanvraag

Mocht u verlof aan willen vragen voor gewichtige omstandigheden of verlof voor extra vakantie, dan kunt u het desbetreffende aanvraagformulier hieronder vinden. Dit formulier levert u in bij de administratie op één van de locaties. ...

Lees verder

Medezeggenschapsraad (MR)

De Medezeggenschapsraad (MR) is een inspraakorgaan. De MR houdt zich bezig met onderwerpen die vanuit de overheid worden overgedragen aan school, zoals bijvoorbeeld het invoeren van passend onderwijs, het Schooljaarplan, de begroting, schooltijden en het ...

Lees verder

Ouderraad (OR)

De ouderraad coördineert en organiseert alle jaarlijks terugkerende activiteiten en feestelijke bijeenkomsten waarbij ouders een rol spelen: uitstapjes, sinterklaas, kerst, lentefeest, schoolreisjes en sportdagen. De ouderraad ondersteunt de con...

Lees verder

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage, die wordt gebruikt voor buitenschoolse activiteiten en feesten en vieringen als sinterklaas, kerst en lentefeest. Daarnaast worden er met de ouderbijdrage diverse culturele activiteiten gefinancierd (bijvoorbe...

Lees verder


Pieter Calandlaan 768, 1060 Tz Amsterdam, 020-6672281

Dependance: Brenner 9, 1060nt, Amsterdam, 020-6191641

.

info@nullhorizondalton.nl