Welkom op de website van

Openbare daltonbasisschool

De Horizon.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bent u op zoek naar een goede school voor uw kind? Kom dan langs op onze informatie-ochtend!
We vertellen u graag van alles over onze school. Natuurlijk krijgt u ook een rondleiding.
 
De informatieochtenden van dit schooljaar zijn op de volgende dagen van 9.30 - 10.30 uur:
dinsdag 26 oktober 2021
donderdag 16 december 2021
dinsdag 15 februari 2022
dinsdag 12 april 2022
dinsdag 24 mei 2022
 
We zien uw aanmelding graag tegemoet. Aanmelden kan via een mail naar info@horizondalton.nl (vermeld alstublieft ook uw telefoonnummer zodat wij u kunnen bereiken indien onverhoopt de informatieochtend niet door mocht gaan) of via telefoonnummer 020 667 2281

Met vriendelijke groeten,

Yepuh Schoones & Christa Prinsen Geerligs

Directie de Horizon

--------------------------------------------------------------------------------------------

Nieuwsgierig, enthousiast, vol zelfvertrouwen. Van kleuters tot achtstegroepers, onze leerlingen stappen elke dag de Horizon binnen vol verwachtingen en vragen: kom maar op, wat leren we vandaag?

De Horizon is een daltonschool. Onze leerlingen leren zelfstandig hun werk plannen en uitvoeren, verantwoordelijkheid nemen voor hun keuzes en samenwerken met andere kinderen. Ook leren kinderen efficiënt omgaan met hun tijd en reflecteren op hun eigen werk en gedrag. Ons doel is om leerlingen uit te laten groeien tot verantwoordelijke, zelfstandige volwassenen die later samen deel uitmaken van onze diverse en multiculturele samenleving. Ouders zijn daarbij onze belangrijkste partners.

Op de Horizon hechten wij, naast de kernvakken, veel waarde aan kunst- en cultuuronderwijs en bewegingsonderwijs. Daarom werken wij samen met gemotiveerde vakdocenten voor dans, drama, muziek en lichamelijke oefening. Ook na schooltijd worden creatieve workshops en sportlessen aangeboden, verzorgd door professionals. Aan de Horizon is een voorschool verbonden. Sinds 2016 heeft de Horizon drie combinatieklassen voor hoog- en meerbegaafde leerlingen. Tussen deze groepen en de reguliere groepen vindt op alle niveaus een prettige samenwerking en kruisbestuiving plaats.


Pieter Calandlaan 768

1060 TZ AMSTERDAM Dependance Koos Vorrinkweg 3 1069 Jr Amsterdam 020-6191641

020- 6672281

info@nullhorizondalton.nl