Welkom op de website van

Openbare daltonbasisschool

De Horizon.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bent u op zoek naar een goede school voor uw kind? Kom dan langs op onze informatie-ochtend!
We vertellen u graag van alles over onze school. Natuurlijk krijgt u ook een rondleiding. Graag vragen wij u om oppas voor uw kind te regelen. Gezien het karakter van de informatieochtend is het niet wenselijk om uw kind hierbij mee te nemen.
 
De informatieochtenden van dit schooljaar zijn op de volgende dagen van 9.30 - 10.30 uur: De data voor schooljaar 2022-2023 zijn:
 
  • Dinsdag 11 oktober 2022
  • Dinsdag 13 december 2022
  • Dinsdag 21 februari 2023
  • Dinsdag 18 april 2023
  • Donderdag 25 mei 2023
We zien uw aanmelding graag tegemoet. Aanmelden kan via een mail naar info@horizondalton.nl (vermeld alstublieft ook uw telefoonnummer zodat wij u kunnen bereiken indien onverhoopt de informatieochtend niet door mocht gaan) of via telefoonnummer 020 667 2281
 
* Groepen 8 zitten vol (schooljaar 2022-2023)

 

Met vriendelijke groeten,

Yepuh Schoones & Christa Prinsen Geerligs
Directie de Horizon

------------------------------------------------------------------------------------------------------

De Horizon locatie Brenner is tijdelijk verhuisd.

Omdat het schoolgebouw aan de Brenner 9 dit schooljaar verbouwd gaat worden, zijn de groepen 4 t/m 8 in de zomervakantie verhuisd naar een tijdelijke locatie aan de Koos Vorrinkweg 3. De kleutergroepen en groep 3 zijn ondergebracht bij De Horizon aan de Pieter Calandlaan 768. In de winter van 2023 zullen we weer terugverhuizen naar een prachtig gerenoveerd gebouw aan de Brenner 9.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nieuwsgierig, enthousiast, vol zelfvertrouwen

Nieuwsgierig, enthousiast, vol zelfvertrouwen. Van kleuters tot achtstegroepers, onze leerlingen stappen elke dag de Horizon binnen vol verwachtingen en vragen: kom maar op, wat leren we vandaag?

Daltononderwijs

De Horizon is een daltonschool. Onze leerlingen leren zelfstandig hun werk plannen en uitvoeren, verantwoordelijkheid nemen voor hun keuzes en samenwerken met andere kinderen. Ook leren kinderen efficiënt omgaan met hun tijd en reflecteren op hun eigen werk en gedrag. Ons doel is om leerlingen uit te laten groeien tot verantwoordelijke, zelfstandige volwassenen die later samen deel uitmaken van onze diverse en multiculturele samenleving. Ouders zijn daarbij onze belangrijkste partners.

Kunst-, Cultuur- en Bewegingsonderwijs

Op de Horizon hechten wij, naast de kernvakken, veel waarde aan kunst- en cultuuronderwijs en bewegingsonderwijs. Daarom werken wij samen met gemotiveerde vakdocenten voor dans, drama, muziek en lichamelijke oefening. Ook na schooltijd worden creatieve workshops en sportlessen aangeboden, verzorgd door professionals. Aan de Horizon is een voorschool verbonden. 

Bovenschools bestuur

De Horizon valt onder het bestuur van de Stichting Westelijke Tuinsteden: 
Stichting Openbare Basisscholen Westelijke Tuinsteden

 

Privacyverklaring

De school verwerkt van al haar leerlingen persoonsgegevens. De school vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en is zich bewust van de privacywetgeving. STWT, de stichting waar de school onder valt) is verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van uw kind. In de privacyverklaring leggen wij uit hoe wij met de persoonsgegevens van uw kind omgaan. Ons volledige privacyreglement is te vinden op de site van STWT www.stwt.nl of kunt u HIER raadplegen.

Als u vragen of verzoeken heeft op het gebied van privacy kunt u altijd terecht bij de leerkracht van uw kind, bij de schooldirecteur of contact opnemen via privacy@stwt.nlPieter Calandlaan 768, 1060 Tz Amsterdam, 020-6672281

Tijdelijke Locatie: Koos Vorrinkweg 3, 1069 Jr Amsterdam, 020-6191641

.

info@nullhorizondalton.nl