Voor ouders

Bij De Horizon zijn ouders voor ons een belangrijke partner. Wij hebben als school namelijk een gemeenschappelijk doel: onze kinderen zo optimaal mogelijk laten ontwikkelen. Dat doen we samen met ouders, ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid.

Ouders op De Horizon zijn betrokken ouders. Er zijn actieve ouders in de Medezeggenschapsraad (MR), de Ouderraad (OR) en als contactouders. Maar voor ons zijn ouders die betrokken zijn bij de ontwikkeling en schoolprestaties van hun kinderen net zo belangrijk. Want kinderen uit gezinnen die betrokken zijn bij school, doen het beter.

Terug

Pieter Calandlaan 768, 1060 Tz Amsterdam, 020-6672281

Dependance: Brenner 9, 1060nt, Amsterdam, 020-6191641

.

info@nullhorizondalton.nl