Day a Weekschool

De Horizon is aangesloten bij de Day a Weekschool. De Day a Week School biedt onderwijs aan cognitief talentvolle leerlingen met een sterk creatief denkvermogen die behoefte hebben aan meer uitdaging dan dat het reguliere onderwijs hen kan bieden.

Concept

De leerlingen komen één dag per week bijeen met ontwikkelingsgelijken van verschillende scholen. Het lesmateriaal is vooral gericht op wiskunde en wetenschap, taal, filosofie en denkstrategieën. Hiernaast wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling van studievaardigheden en zijn er activiteiten om de sociale vaardigheden en persoonlijke reflectie te versterken. Voor meer informatie kunt klikken op de volgende link:

https://www.dayaweekschool.nl

Identificatie

Jaarlijks start rond oktober op de Horizon de nieuwe identificatieprocedure. Gemiddeld is er plek voor 2 a 3 nieuwe kinderen per schooljaar. De identificatie vindt plaats in de groepen 5 en 6 bij kinderen die een leerlijn volgen via het DHH protocol. De identificatie bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Afname van de hersenkrakers en bijhorende observaties
  • Observaties en vragenlijsten van leerkrachten
  • Overige informatie zoals: sociaal emotionele ontwikkeling, reeds liggende verslaglegging, uitdraai cito LVS.
  • Overleg DWS deskundige en intern begeleider van de Horizon.
  • Terugkoppeling over de besproken kinderen naar ouders en leerkrachten.

Zodra uw kind in aanmerking komt om besproken te worden (punt 4) zal de school met u contact opnemen voor toestemming!

Terug

Pieter Calandlaan 768, 1060 Tz Amsterdam, 020-6672281

Dependance: Brenner 9, 1060nt, Amsterdam, 020-6191641

.

info@nullhorizondalton.nl