Schooltandarts

Schooltandarts

Donderdag 23 februari 2023

Bester ouders/verzorgers, 

 

Deze week krijgt uw kind een pakketje mee met een inschrijfformulier voor de jeugdtandverzorging met daarbij een informatiebrief.

De schooltandarts komt op 8, 9 en 10 maart en zal bij de kinderen waarvoor toestemming is gegeven, gratis, een controle en indien nodig behandeling uitvoeren. Uiteraard wordt u hiervan dan op de hoogte gesteld. 

De schooltandarts is bedoeld voor kinderen die nog niet naar de tandarts gaan. 

We willen u vragen het formulier in te vullen, ook als uw kind geen gebruik zal gaan maken van de schooltandarts en in te leveren direct na de vakantie ( maandag 6 maart) bij de leerkracht van uw kind. 

Heeft u bij het vorige bezoek van de tandarts het inschrijfformulier ingeleverd, dan zal uw kind ook dit keer voor controle naar de tandarts gaan.

 

Met vriendelijke groet, 

Gwen en Debby


Terug

Pieter Calandlaan 768, 1060 Tz Amsterdam, 020-6672281

Tijdelijke Locatie: Koos Vorrinkweg 3, 1069 Jr Amsterdam, 020-6191641

.

info@nullhorizondalton.nl