Gebruik beeldmateriaal van uw kind

Donderdag 8 december 2022

Beste ouders en verzorgers,  

Wij willen u vragen na te denken over het gebruik van beeldmateriaal van uw kind. U kunt het gebruik van beeldmateriaal aangeven in de Schoolpraat app.

U geeft dan aan waar u de school wel of geen toestemming voor geeft met betrekking tot het gebruik van beeldmateriaal. U kunt dit op elk willekeurig moment aanpassen aan uw wensen. Wij zullen u hier één keer per schooljaar attent op maken.  

Hoe gaat het in zijn werk? 

  • Ga in de app naar het menu (linksboven) 
  • Kies voor AVG-formulieren 
  • U ziet hier het toestemmingsformulier gebruik beeldmateriaal 
  • Vervolgens ziet u een begeleidende tekst over de inzet van beeldmateriaal op school 
  • Onderaan de tekst ziet u de kinderen die gekoppeld zijn aan uw account zoals bekend in Parnassys 
  • Vervolgens kunt u dan per onderdeel wel of geen toestemming geven zoals voor: Besloten deel van onze app, schoolgids/kalender, bord in de hal, digitale nieuwsbrief en website.

Met vriendelijke groet, 

Christa Prinsen Geerligs

Yepuh Schoones, 

Directie De Horizon


Terug

Pieter Calandlaan 768, 1060 Tz Amsterdam, 020-6672281

Tijdelijke Locatie: Koos Vorrinkweg 3, 1069 Jr Amsterdam, 020-6191641

.

info@nullhorizondalton.nl